Centrum Szczepień

Centrum Szczepień działające w Przychodni Promed świadczy swe usługi dla osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży.
Prowadzimy szczepienia indywidualne oraz grupowe realizowane na zamówienie pracodawców, szkół oraz innych placówek.

Usługi świadczone przez Centrum Szczepień Promed to przede wszystkim:

 • Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku
 • Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
 • Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego ds. zdrowia
 • Szczepienia dla podróżnych

Medycyna Podróży

Porad udzielają lekarze posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dokładna lista szczepień zależy od kraju, do którego się podróżuje – zawsze warto zaszczepić siebie i dziecko na błonicę, tężec, żółtaczkę oraz dur brzuszny. W podróż należy zabrać książeczkę zdrowia dziecka, w której znajdują się informacje o otrzymanych szczepionkach oraz tzw. żółtą książeczkę czyli międzynarodowe świadectwo szczepień. Wydawane jest ono w naszych ośrodkach szczepień uprawnionych do szczepienia przeciwko żółtej febrze. Najlepiej skontaktować się z lekarzem kilka miesięcy przed wyjazdem – być może koniecznych będzie kilka szczepień, w co najmniej miesięcznym odstępie czasu. Aby to ustalić warto zadzwonić do naszych ośrodków.

 • Prowadzimy szczepienia przeciwko żółtej gorączce.  Szczepienie jest potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
 • Wydajemy międzynarodowe książeczki szczepień i prowadzimy szczepienia zalecane wymagane przy wyjazdach do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i epidemiologicznych.
 • Planujemy profilaktykę przeciwmalaryczną.
 • Udzielamy porad z zakresu podróżowania dla dzieci i chorych na choroby przewlekłe.

Usługa świadczona jest w:


Przychodni „Zapiecek„Przychodni „Karczówkowska„

Pacjent przed szczepieniem musi być zdrowy, jeśli wcześniej chorował powinny upłynąć co najmniej dwa tygodnie od ustąpienia objawów choroby, nim będziemy mogli go zaszczepić. Warto także znieczulić skórę przed podaniem szczepionki.

Skrócona listę zalecanych szczepień znajda Państwo poniżej:
Meksyk i Ameryka Środkowa

 • wzw A i B
 • błonica i tężec
 • dur brzuszny

Ameryka Południowa w strefie klimatu tropikalnego

 • żółta gorączka
 • wzw A i B
 • błonica i tężec
 • dur brzuszny

Karaiby

 • wzw A i B
 • błonica i tężec
 • dur brzuszny

Afryka Północna

 • wzw A i B
 • błonica i tężec
 • dur brzuszny
 • polio

Afryka Środkowa i Zachodnia

 • żółta gorączka
 • wzw A i B
 • błonica i tężec
 • polio
 • dur brzuszny
 • zapalenie opon mózgowych

kraje Bliskiego Wschodu

 • wzw A i B
 • błonica i tężec
 • dur brzuszny
 • polio
 • zapalenie opon mózgowych

Półwysep Indyjski i przyległe wyspy

 • wzw A i B
 • błonica i tężec
 • dur brzuszny
 • polio
 • zapalenie opon mózgowych

Australia i wyspy południowego Pacyfiku

 • błonica i tężec
 • polio

Na podstawie zaleceń WHO

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.