Szczepienia HPV

EDUKACJA O SZCZEPIENIU HPV

  1. Edukacja o szczepieniach jako najskuteczniejsza forma profilaktyki chorób zakaźnych i powinna obejmować pacjentów, rodziców a także przyszłych rodziców i dziadków.
  2. Polska jest jednym z kilku krajów Unii Europejskiej, który nie radzi sobie z problemem zdrowotnym, jaki stanowi rak szyjki macicy. Pomimo podejmowanych działań i powszechnej dostępności badań cytologicznych wskaźniki zapadalności i umieralności na ten nowotwór praktycznie pozostają bez zmian, na bardzo wysokim poziomie.
  3. Bezpieczeństwo szczepień p/HPV:

Ze szczegółowej analizy wyników badań klinicznych, zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz dostępnych danych z piśmiennictwa opisujących bezpieczeństwo szczepionek przeciw HPV wynika, że:

  • Po wprowadzeniu szczepionek przeciw HPV na rynek podkreślano ryzyko reakcji anafilaktycznej (częstość występowania 1,7 przypadków/milion podanych dawek) oraz omdlenia jako częstą odpowiedź lękową lub stres związany z zastrzykiem wśród nastolatków. Nie stwierdzono innych objawów niepożądanych. Szczepionki HPV uznawano za wyjątkowo bezpieczne.
  • W ostatnich latach w doniesieniach z Danii, Szwecji oraz Francji opisywano przypadki zespołu Guillain-Barré (GBS) po szczepieniu przeciw HPV. W badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w populacji, gdzie podano 10,4 mln dawek oraz z amerykańskiej bazy danych VAERS i VSD, gdzie łącznie zbadano reakcje po podaniu ponad 62 mln dawek, zdecydowanie wykluczono ryzyko wystąpienia zespołu po podaniu szczepionki.
  • W odniesieniu do sygnałów z Danii i Japonii dotyczących występowania dwóch rzadkich zespołów bólu i dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego u młodych kobiet szczepionych przeciw HPV CRPS – (kompleksowego zespołu bólu regionalnego związanego z przewlekłym schorzeniem kończyny) oraz POTS – (zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej związanym z nieprawidłowym przyspieszeniem pracy serca podczas siadania lub wstawania) dostępnymi na rynku szczepionkami przeciw HPV nie potwierdzono w żadnym przypadku występowania związku przyczynowo skutkowego, między podaniem szczepionki a pojawieniem się objawów któregokolwiek z wymienionych zespołów chorobowych.
  • Potwierdzeniem bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV są również dane dotyczące podawania tych szczepionek kobietom, które nie wiedziały, że są w ciąży. Wynika z nich, że niezamierzone podanie szczepionki przeciw HPV w okresie ciąży nie powoduje żadnych znanych działań niepożądanych u matki lub niemowlęcia.
 
 

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.