Profilaktyka

 W chwili obecnej Przychodnie Promed realizują następujące programy profilaktyczne:

  • Szczepienie niemowląt zamieszkałych w Kielcach przeciwko pneumokokom.
  • Szczepienie mieszkańców Kielc powyżej 55 roku życia przeciwko grypie.
  • Szczepienie dzieci kieleckich przeciwko meningokokom.
  • Program profilaktyczny szczepienia dziewczynek zamieszkałych w Kielcach przeciwko HPV

Informacje odnośnie każdego z realizowanych programów mogą Państwo uzyskać telefonicznie w rejestracji każde Przychodni Promed, osobiście na miejscu w przychodni oraz na plakatach i materiałach informacyjnych dostępnych w każdej Przychodni Promed.


Przychodnia ZapiecekPrzychodnia KarczówkowskaPrzychodnia BiałogonPrzychodnia Podkarczówka

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.