Teleporady

15 czerwca, 2021

Uwaga:

Od dnia 15 marca 2021 roku w formie teleporad udzielane są świadczenia w przypadku:

– pacjentów powyżej 6 roku zycia, jeżeli wyrażają na to zgodę,
– pacjentów powyżej 2 roku życia jeżeli zachodzi podejrzenie, że są zakażeni wirusem SARS-CoV-2,
– przedłużania recept u osób chorych przewlekle,
– wydawania zaświadczeń lekarskich (np. skierowania, zaświadczenia o stanie zdrowia),
– wypisywania wniosków na zaopatrzenie medyczne.

Porady wyłącznie osobiście odbywają się w przypadku:
  1. gdy pacjent odbywa pierwszą (po złożeniu deklaracji) wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.
  2. gdy pacjent ma chorobę przewlekłą, a jego stan pogorszył się lub doszło do zmiany objawów.
  3. gdy zachodzi podejrzenie u pacjenta choroby nowotworowej,
  4. gdy porada dotyczy dziecka do 6 roku życia. (za wyjątkiem porady kontrolnej w trakcie trwającego leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, jeżeli jej udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).
  5. gdy pacjent lub jego opiekun nie wyrazi zgody na odbycie porady w formie zdalnej.

Zastępca Dyrektora
ds Medycznych
NZOZ Promed
Rafal Szczukocki

Kielce 14.03.2021

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.