Nadwaga

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI

 

Według definicji WHO nadwaga i otyłość są definiowane jako nieprawidłowa lub nadmierna akumulacja tłuszczu, która stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Jest to przewlekła choroba metaboliczna wynikająca z zaburzeń homeostazy energii. Otyłość jest jedną z najważniejszych przewlekłych chorób niezakaźnych, która przybrała charakter epidemii. Nadwaga i otyłość są głównymi czynnikami ryzyka dla wielu chorób przewlekłych i według ekspertów niosą za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego otyłego człowieka. Otyłość ma wpływ na samoocenę pacjenta, niezadowolenie z kształtów i masy swojego ciała, poczucie winy i bezradności, depresji, nadużywania alkoholu, leków lub narkotyków. Złe nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie utrwalają się i mają wpływ na rozwój otyłości w społeczeństwie, która z kolei przyczynia się do problemów społecznych

Najnowsze (2018 r.) wstępne wyniki badania zachowań zdrowotnych młodzieży w wieku 11-15 lat (międzynarodowe badanie HBSC, w którym od wielu lat uczestniczy również Polska) wskazują, że nadmierna masa ciała występuje u 29,7% chłopców i 14,3% dziewcząt (wg kryteriów WHO, 2007). Odsetki te są wyższe o kilka procent w porównaniu do wyników edycji tego badania z 2014 r. W latach 2014-2018 odsetek młodzieży z nadmierną masą ciała wzrósł z 19,9% do 21,7% przy czym silniejsze pogorszenie zaobserwowano u chłopców w porównaniu do dziewcząt, a biorąc pod uwagę wiek – u 13-latków obojga płci.

            Otyłość dziecięca jest przyczyną różnych powikłań metabolicznych, zwiększających ryzyko wystąpienia wczesnych zmian miażdżycowych. Wprowadzanie przez rodziców zdrowych nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej dziecka wydaje się być naturalnym sposobem leczenia w tej grupie wiekowej.

            U dzieci z nadwagą i otyłością, które schudły w wieku 7-13 lat, nie rośnie w dorosłości ryzyko cukrzycy typu 2, podczas gdy u osób, które były otyłe i schudły dopiero w wieku 13-18 lat ryzyko cukrzycy jest ponad 3-krotnie wyższe, a dodatkowo konsekwencje powikłań występują częściej i są znacznie poważniejsze. Instytucje kształtujące politykę zdrowotną wyraźnie wskazują na konieczność działań interwencyjnych związanych z zagrożeniem populacji dzieci i młodzieży otyłością. Podobne zalecenia rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwracając uwagę na fakt,  że nadwaga jest najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego w Europejskim Regionie WHO. Dzięki upowszechnieniu aktywnego, zdrowego stylu życia oraz przedsięwzięć mających na celu redukcję i kontrolę masy ciała u dzieci i młodzieży, możemy uzyskać zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia, inwalidztwa oraz niższą liczbę przedwczesnych zgonów z powodu powikłań otyłości.

            W redukcji masy ciała istotne jest zarówno odpowiednio zbilansowana dieta, jak i wzmożona aktywność fizyczna, dodatkowo nieodzowne jest wsparcie społeczne i psychologiczne.

 

Polecane materiały edukacyjne

wiekmateriały
kobieta ciężarnahttps://static-tysiac-dni-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/guides/poradnik-zywienia-kobiet-40.pdf
0-3 m-cyhttps://static-tysiac-dni-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/guides/poradnik-karmienie-piersia-268.pdf
5-6 m-cyhttps://static-tysiac-dni-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/guides/zywienia-niemowlat-137.pdf
6-12 m-cyhttps://static-tysiac-dni-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/guides/zywienia-niemowlat-137.pdf
12-36 m-cyhttps://static-tysiac-dni-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/guides/zywienia-dziecka-136.pdf
4-18 lathttp://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/fimid-poradnik-web.pdf
Dzieci szkolnehttps://www.mp.pl/pacjent/pediatria/zywienie/138729,zalecenia-zywieniowe-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-nadwaga-i-otyloscia
Dzieci szkolnehttp://www.zachowajrownowage.pl/wp-content/uploads/2015/06/Broszura_dla_rodzicow.pdf
Dzieci szkolnehttps://akademia.nfz.gov.pl/aktywnosc-fizyczna-dzieci/
Dzieci szkolnehttps://www.mp.pl/pacjent/pediatria/prawidlowyrozwoj/rozwojfizyczny/73905,aktywnosc-fizyczna-w-dziecinstwie-i-mlodosci
Dzieci młodsze„30 minut dla zdrowia dziecka”http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania
Dzieci starszehttp://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.