Szczepienia przeciwko grypie

Grupy ryzyka ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy obejmują:

 • kobiety w ciąży,
 • dzieci w wieku poniżej 5 lat, a szczególnie w 2 pierwszych latach życia,
 • osoby w podeszłym wieku (≥65 lat),
 • osoby z otyłością znacznego stopnia (BMI ≥40),
 • pacjentów z chorobami przewlekłymi (bez względu na wiek):
  • płuc (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP, astma oskrzelowa),
  • serca (np. choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca z wyjątkiem nadciśnienia tętniczego),
  • nerek,
  • wątroby,
  • metaboliczne (w tym cukrzyca),
  • układu krwiotwórczego (w tym hemoglobinopatie),
  • niedobory odporności (pierwotne, zakażenie HIV, leczenie immunosupresyjne),
  • upośledzające czynność układu oddechowego lub usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych (np. mukowiscydoza, zaburzenia czynności poznawczych, pourazowe uszkodzenia rdzenia kręgowego, choroby przebiegające z drgawkami, choroby nerwowo-mięśniowe),
  • nieswoiste zapalenie jelit,
  • choroby reumatyczne lub problemy reumatologiczne.

            W tych grupach ryzyka zakażenie wirusem grypy może prowadzić do wtórnych powikłań, najczęściej o etiologii bakteryjnej (w tym do zapalenia płuc, zapalenia zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego), wymagających hospitalizacji, a nawet kończących się zgonem.

            Powikłania grypy:

 • powikłania pulmonologiczne:
  • pierwotne zapalenie płuc, wtórne zapalenie płuc zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok obocznych nosa zapalenie oskrzelików, ostry zespół niewydolności oddechowej
 • powikłania kardiologiczne:
  • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia częstsze występowanie incydentów sercowo-naczyniowych (z zawałem mięśnia sercowego włącznie) oraz udaru mózgu po infekcji grypowej
 • powikłania neurologiczne:
  • poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapalenie móżdżku encefalopatia, zapalenie nerwu wzrokowego zespół Guillaina-Barrégo
 • powikłania ginekologiczno-położnicze:
  • wzrost ryzyka poronienia i porodu przedwczesnego częstsze występowanie schizofrenii u dzieci w przypadku zakażenia wewnątrzmacicznego

            Zaostrzenia:

 • zaostrzenie astmy oskrzelowej,
 • zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP),
 • zaostrzenie niewydolności krążenia,
 • zaostrzenie objawów chorób przebiegających z otępieniem zaostrzenie objawów choroby Parkinsona,
 • pogorszenie kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą.

            Inne: drgawki gorączkowe zapalenie ucha środkowego zespół Reye’a wtórne zakażenia meningokokowe, wtórne zakażenia pneumokokowe wtórne zakażenia gronkowcowe, wtórne zakażenia grzybicze inne wtórne zakażenia bakteryjne (również wywołane przez patogeny atypowe) zespół wstrząsu toksycznego zapalenie mięśni mioglobinuria, rabdomioliza niewydolność nerek zapalenie rogówki odrzut przeszczepu. 

Przydatne linki:

http://opzg.pl/eksperci-radza – materiały dla pacjentów.

http://wirtualnaakademiagrypy.pl/

https://www.mp.pl/pacjent/grypa/

 

NOWE POLSKIE REKOMENDACJE na rok 2019 Komunikat GIS z dnia 25.10.2018 (www.gis.gov.pl)

  Szczepienie przeciw grypie zalecane jest:

a) w związku z przesłankami klinicznymi:

 1) osobom po transplantacji narządów; 

2) przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia 6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;

3) osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;

4) dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonych przewlekle salicylanami; 

5) dzieciom z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym; 

6) kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

b) w związku z przesłankami epidemiologicznymi – wszystkim osobom od ukończenia 6 miesiąca życia do stosowania zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, w szczególności: 

1) zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od ukończenia 6 do ukończenia 60 miesiąca życia);

2) osobom w wieku powyżej 55 lat; 

3) osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień); 

4) pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom publicznym w szczególności: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;

5) pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Opracował lek. Rafał Szczukocki

 

 
 

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.